Fragmenty prostoru, 2014

kinetická instalace fragmenty prostoru se snaží prozkoumávat uměle vytvořené systémy, aparáty, které interagují určitým způsobem s architekturou daného prostoru a přibližují nám znánlivě neviděné děje. V tomto případě se jedná o několik elementů upevněných v prostoru, které se ohýbají díky strunám navíjeným pomocí motorů; výsledný tvar jednotlivých elementů připomíná napínající se luk. Analogie luku je příznačná skrze mechanické uložení energie do materiálu které se projevuje na viditelné úrovni jako zakřivení luku. Tato intervence může poodkrývat nové prostory a skryté energie mikrosvěta ve kterých neplatí klasické zákony fyziky a tím konfrontovat diváka s dosud nepoznaným světem. Otázkou je, do jaké míry lze porozumět problému, který se vymyká běžnému chápání a působí spíše iracionálně než inovativně. Míra předání informace divákovi v nelogickém jazyce je přímoúměrná vizuálnímu obsahu daného díla. Tato dezinterpretace se zvyšuje s vizuální atraktivitou a je důsledkem různosti ve vnímání jednotlivých jedinců. Díky tomu se interpretace děje pouze na zdánlivé rovině a dílo zůstává stále divákovi obrazně řečeno skryto.